شماره ركورد :
12341
پديد آور :
بستاني، محمود، 1316-
عنوان :
پژوهشي در جلوه هاي هنري داستانهاي قرآن
شرح پديد آور :
محمود بستاني
مترجم :
ترجمه محمدحسين جعفرزاده
ويرايش :
ويراستار جعفر شريعتمداري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1371
مشخصات ظاهري :
ج
عناوين ديگر :
عنوان اصلي: دراسارت فنيه في قصص القرآن , عنوان پشت جلد به انگليسي: A reserch into the artistic manifestations of Qurʹans stories
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
قرآن- قصه ها- تاريخ و نقد
شناسه هاي افزوده :
دانش، موسي، 1337- ،مترجم
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/156
شمارة كاتر :
ب542پ
تاريخ :
1371
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , s.hovsepian^d2006/05/24 09:41:35 , k.doostan^d2006/11/07 15:23:10
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت