شماره ركورد :
122934
پديد آور :
تقي زاده، ابراهيم
عنوان :
مجموعه آزمونهاي وكالت با پاسخهاي تشريحي و تحليلي مواد آزمون 1- آيين دادرسي كيفري 2- آيين دادرسي مدني......
شرح پديد آور :
تاليف ابراهيم تقي زاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
528ص.
فروست :
مجد؛ 6
يادداشت :
چاپ پنجم: 1386
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 527- 528
موضوع :
وكالت- آزمونها و تمرينها , آزمونهاي وكالت- ايران
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
340
رده فرعي :
/023076
شمارة كاتر :
ت658م
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت