شماره ركورد :
122632
پديد آور :
تواين، مارك
Author :
Twain , Mark
تولد/وفات :
، 1835 - 1910م .
عنوان :
ماجراهاي هاكلبري فين
شرح پديد آور :
نويسنده مارك تواين
مترجم :
ترجمه رويا گيلاني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1376
مشخصات ظاهري :
136 ص .: مصور
فروست :
آثار كلاسيك براي نوجوانان داستاني از مارك تواين
عناوين ديگر :
هاكلبري فين
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: ‎The adventures of Huckleberry Finn.
يادداشت :
چاپ دوم
موضوع :
داستان هاي آمريكايي- قرن 19م.
شناسه هاي افزوده :
پ مترجم گيلاني ، رؤيا , ع
ردة اصلي :
813
رده فرعي :
/4
شمارة كاتر :
ت773م
تاريخ :
1376
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت