شماره ركورد :
12250
پديد آور :
بابازاده، علي اكبر
عنوان :
تجليات ولايت: بحث هاي تحليلي ولايت تكويني و قضاياي شگفت انگيز چهارده معصوم (ع)
شرح پديد آور :
تاليف علي اكبر بابازاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
520 ص
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
ولايت تكويني
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/45
شمارة كاتر :
ب114ت
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت