شماره ركورد :
122273
پديد آور :
نبوي، محمد
تولد/وفات :
، 1317-
عنوان :
اصول و فلسفه تربيت بدني
شرح پديد آور :
تاليف محمد نبوي، احمد حق دوستي
ويرايش :
چاپ سوم با تجديد نظر
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
219ص.: مصور، عكس
فروست :
انتشارات دانشگاه تهران؛ 2631
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: The principles and philosophy of ...
كتابنامه :
كتابنامه: ص.[201]- 203 و همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
تربيت بدني - فلسفه , تربيت بدني- جنبه هاي مذهبي
شناسه هاي افزوده :
پ حق دوستي، احمد , ع
ردة اصلي :
796
رده فرعي :
/071
شمارة كاتر :
ن269الف
تاريخ :
1390
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2004/08/28 18:45:35
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت