شماره ركورد :
122178
پديد آور :
صفايي، ليلي
عنوان :
گياه داروئي رازيانه: از دانسته هاي كهن تا يافته هاي نوين
شرح پديد آور :
نگارندگان ليلي صفايي، داود افيوني، حسين زينلي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
147ص.: مصور، جدول
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: Fennel medicinal plant
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 125- 147
موضوع :
رازيانه , گياهان دارويي- ايران , گياه درماني
شناسه هاي افزوده :
پ افيوني، داود , ع
ردة اصلي :
583
رده فرعي :
/48
شمارة كاتر :
ص678گ
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت