شماره ركورد :
122155
پديد آور :
كاشف، مجيد
تولد/وفات :
، 1337-
عنوان :
فيزيولوژي ورزشي كاربردي
شرح پديد آور :
[گرگوري پي. وايت ]
مترجم :
تاليف و ترجمه مجيد كاشف
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1391
مشخصات ظاهري :
نه، 253ص. : مصور، جدول، نمودار.
فروست :
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ؛ 1644 , تربيت بدني؛ 59
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: . Applied exercise physiology.
يادداشت :
اين كتاب شامل پانزده فصل است و فصل اول تا دهم به صورت تاليف و فصل يازدهم تا پانزدهم ترجمه بخشي از كتاب The physiology of training تاليف گريگوري وايت و همكاران است
موضوع :
ورزش- اثر فيزيولوژيكي , تربيت بدني , ورزشكاران- تعليم , انسان - فيزيولوژي
شناسه هاي افزوده :
پ وايت، گرگوري پي , ع
ردة اصلي :
612
رده فرعي :
/044
شمارة كاتر :
ك192ف
شابك :
978-964-530-830-6 :
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت