شماره ركورد :
121759
عنوان :
الفباي چرخ واگن و لكوموتير
مترجم :
مترجم غلامعلي كشاني
غيره :
[به سفارش] مركز آموزش عالي علمي - كاربردي راه آهن]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1385
مشخصات ظاهري :
94 ص :مصور، جدول، نمودار
يادداشت :
عنوان به انگليسي: ABC
موضوع :
راه آّهن- واگن ها - چرخ ها , لوكوموتيرها - چرخ ها
شناسه هاي افزوده :
پ كشاني، غلامعلي، 1335 - ، مترجم , ت مركز آموزش عالي علمي - كاربردي راه آهن , ع
ردة اصلي :
625
رده فرعي :
/19
شمارة كاتر :
الف726
تاريخ :
1385
شابك :
9645070856
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت