شماره ركورد :
121609
پديد آور :
گالينو، پل جوزف
Author :
Gulino , Paul Joseph
عنوان :
فيلمنامه نويسي روش سكانس بندي ساختار پنهان فيلمنامه هاي موفق
شرح پديد آور :
پل جوزف گالينو
مترجم :
مترجم كيكاووس زياري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
295 ص.: مصور
فروست :
سينما و تئاتر؛ 131 , سينما؛ 10
عناوين ديگر :
عنوان عطف: فيلمنامه نويسي: روش سكانس بندي
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: Screenwriting : the sequence approach, c2004
موضوع :
فيلمنامه نويسي
شناسه هاي افزوده :
پ مترجم زياري ، كيكاووس، 1340- , ع , ع: ساختار پنهان فيلم نامه هاي موفق
ردة اصلي :
808
رده فرعي :
/23
شمارة كاتر :
گ183ف
تاريخ :
1390
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت