شماره ركورد :
121572
پديد آور :
محسنيان ، محمدحسين
تولد/وفات :
1333 -
عنوان :
راهنما و آموزش آمار و احتمال مقدماتي : مشتمل بر ارائه خلاصه درسي همراه با مثال هاي متعدد ...
شرح پديد آور :
مؤلف محمدحسين محسنيان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
301 ص. : مصور، جدول، نمودار.
عناوين ديگر :
راهنما و حل مسائل آمار و احتمال مقدماتي.
يادداشت :
چاپ دوم: 1389. , عنوان روي جلد: راهنما و حل مسائل آمار و احتمال مقدماتي.
موضوع :
آمار رياضي - راهنماي آموزشي (عالي) , آمار رياضي - مسائل، تمرين ها و غيره (عالي) , احتمالات- راهنماي آموزشي (عالي) , احتمالات- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي)
شناسه هاي افزوده :
ع راهنما و حل مسائل آمار و احتمال مقدماتي. , ع
ردة اصلي :
519
رده فرعي :
/2076
شمارة كاتر :
م325ر
شابك :
978964732391
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت