شماره ركورد :
121144
پديد آور :
فاضلي بيرجندي، محمود
تولد/وفات :
1341 -
عنوان قراردادي :
شاهنامه. شرح
عنوان :
شاهنامه و پژوهش هاي تازه پيرامون تاريخ نگاري، هنر و جامعه ايراني
شرح پديد آور :
[نويسندگان مقالات] غزال دبيري ... [و ديگران]
مترجم :
ترجمه [و گردآوري] محمود فاضلي بيرجندي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1392
مشخصات ظاهري :
[136] ص.: مصور، نمونه
عناوين ديگر :
عنوان عطف: شاهنامه و پژوهش هاي تازه
يادداشت :
كتاب حاضر ترجمه پنج مقاله است كه در آغاز سال 2010 ميلادي به مناسبت يكهزارمين سال سرايش شاهنامه در نشريه انگليسي زبان ايران شناسي در انگلستان منتشر شده و در پايگاه اينترنتي نشريه نيز قرار گرفته است , [نويسندگان مقالات] غزال دبيري، اولگ گرابار، مارياناشرو سيمپسون، گابينا لاسيكووا، مريم نعمت طاووسي
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
فردوسي، ابوالقاسم، 329 - 416؟ق . شاهنامه- نقد و تفسير , شعر حماسي- تاريخ و نقد
شناسه هاي افزوده :
پ دبيري ، غزال , پ فردوسي، ابوالقاسم، 329 - 416؟ق. . شاهنامه. شرح , ع , ع شاهنامه و پژوهش هاي تازه
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/21
شمارة كاتر :
ف473ف
تاريخ :
1392
شابك :
9786005742268
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت