شماره ركورد :
121010
پديد آور :
دربندي، محمدرضا
عنوان :
يونان تصوير كلي، آرمانها و فعاليتها (رساله ي پايان ماموريت)
شرح پديد آور :
مولف محمدرضا دربندي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1392
مشخصات ظاهري :
62 ص.
موضوع :
فرهنگ ايراني , ايران - روابط فرهنگي - يونان , يونان- روابط فرهنگي - ايران , يونان
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
327
رده فرعي :
/550385
شمارة كاتر :
د427ي
تاريخ :
1392
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت