شماره ركورد :
120879
پديد آور :
شاملي ، نصرالله
تولد/وفات :
1332 -
عنوان :
جستاري معني شناختي در واژگان عقيدتي نهج البلاغه
شرح پديد آور :
نصرالله شاملي، مريم السادات موسوي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1392
مشخصات ظاهري :
333ص. : جدول
فروست :
انتشارات دانشگاه اصفهان
يادداشت :
كتابنامه: ص. 329 - 333 .
موضوع :
علي بن ابي طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق . نهج البلاغه- مسائل لغوي , علي بن ابي طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق . نهج البلاغه- نقد و تفسير
شناسه هاي افزوده :
پ موسوي ، مريم السادات , پ علي بن ابي طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق . نهج البلاغه. شرح , ت دانشگاه اصفهان , ع
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/9515
شمارة كاتر :
ن/شش
تاريخ :
1392
تاريخ ورود اطلاعات :
1393/07/26
شابك :
9786001100390
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت