شماره ركورد :
120193
پديد آور :
گندمي نصرآبادي، رضا
تولد/وفات :
1346 -
عنوان :
فيلون اسكندراني موسس فلسفه ديني
شرح پديد آور :
رضا گندمي نصرآبادي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1392
مشخصات ظاهري :
384ص
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 374- 380؛ همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
فيلون اسكندراني ، 30ق. م. - 40 , فلسفه يوناني
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
181
رده فرعي :
/3
شمارة كاتر :
گ691ف
تاريخ :
1392
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت