شماره ركورد :
11959
پديد آور :
اورون ، پل پيتر
عنوان :
فيزيك و كاربردهاي آن در علوم تندرستي
شرح پديد آور :
پل پيتر اورون
مترجم :
ترجمه جلال الدين پاشايي راد ... [و ديگران]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1372
مشخصات ظاهري :
پنج، 361ص.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
مركز نشر دانشگاهي؛ 697
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: Physics with health science applications
يادداشت :
شماره قبلي : 610/153 , چاپ هفتم : 1386 , چاپ نهم: 1392
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
فيزيك پزشكي , فيزيك‌زيستي , فيزيك پزشكي- آزمونها و تمرينها , فيزيك زيستي- آزمونها و تمرينها
شناسه هاي افزوده :
پ پاشايي راد، جلال‌الدين، مترجم , ع
ردة اصلي :
530
شمارة كاتر :
الف927ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , tabrizi^d2003/08/12 11:51:42 , faraz^d2003/09/27 09:48:34 , rezvani^d2004/09/08 17:16:20
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت