شماره ركورد :
119533
پديد آور :
يزداني مقدم، احمدرضا
عنوان :
انسان شناسي و پيامدهاي آن در انديشه سياسي هابز و علامه طباطبايي
شرح پديد آور :
احمدرضا يزداني مقدم
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1391
مشخصات ظاهري :
206ص
عناوين ديگر :
ص. ع. به انگليسي: Ahmadreza Yazdani Moqaddam. Anthropology and its consequences in the political thought ...
كتابنامه :
كتابنامه:ص. [197]- 200 و همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
انسان شناسي فلسفي , انسان ﴿فلسفه﴾ , انسان ﴿اسلام﴾ , هابز، تامس، 1588- 1679م.- نظريه درباره انسان ﴿فلسفه﴾ , طباطبايي، محمدحسين، 1281- 1360- نظريه درباره انسان ﴿فلسفه﴾
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
128
شمارة كاتر :
ي48الف
تاريخ ورود اطلاعات :
1393/04/16
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت