شماره ركورد :
119410
پديد آور :
حسيني كوپايي ، سعيد
تولد/وفات :
، 1340 -
عنوان :
ادبيات وقف نامه هاي شيعي از عهد تيموري تا دوره معاصر بر اساس موقوفات اصفهان
شرح پديد آور :
نوشته سعيد حسيني كوپائي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1392
مشخصات ظاهري :
[312]ص.: نمونه
فروست :
معرفي ميراث مخطوط؛ 59
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
وقفنامه ها- ايران - اصفهان - تاريخ , وقفنامه ها- ايران - اصفهان - فرم ها
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/93
شمارة كاتر :
ح595الف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت