شماره ركورد :
119091
پديد آور :
كني، آنتوني
Author :
Kenny, Anthony
تولد/وفات :
1931 - م
عنوان :
معماري زبان و ذهن در فلسفه ويتگنشتاين
شرح پديد آور :
آنتوني كني
مترجم :
ترجمه محمدرضا اسمخاني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1392
مشخصات ظاهري :
343 ص.: مصور
عناوين ديگر :
ويتگنشتاين: فلسفه ي نخستين
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: Wittgenstein , 2006
يادداشت :
كتاب حاضر اولين بار در سال 1389 تحت عنوان «ويتگنشتاين: فلسفه ي نخستين» توسط انتشارات رخ داد نو منتشر شده است , نشانه مولف قبلي : ك754م
موضوع :
ويتگنشتاين ، لودويگ ، 1889 - 1951م
شناسه هاي افزوده :
پ مترجم اسم خاني ، محمدرضا 1356 - , ع , ع ويتگنشتاين: فلسفه ي نخستين
ردة اصلي :
192
شمارة كاتر :
و856ك
تاريخ :
1392
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت