شماره ركورد :
118982
پديد آور :
ناصري طاهري، عبدالله
تولد/وفات :
1339-
عنوان :
فصلي از تاريخ اجتماعي جنگ هاي صليبي
شرح پديد آور :
به اهتمام عبدالله ناصري طاهري، معصومه حسن زاده.
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1392
مشخصات ظاهري :
شش، 370ص
فروست :
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ 255
عناوين ديگر :
عنوان ديگر: پژوهش هاي نوين جنگ هاي صليبي ﴿ج5﴾: فصلي از تاريخ اجتماعي جنگ هاي صليبي , عنوان پشت جلد به انگليسي: ...Abdollah naseri taheri... Achapter of crusades
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
جنگ هاي صليبي , جنگ هاي صليبي- تاريخ
شناسه هاي افزوده :
پ حسن زاده ، معصومه , ع , ع پژوهش هاي نوين جنگ هاي صليبي ﴿ج5﴾: فصلي از تاريخ اجتماعي جنگ هاي صليبي
ردة اصلي :
909
رده فرعي :
/07
شمارة كاتر :
ن176ف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت