شماره ركورد :
118842
پديد آور :
آقاجاني، هادي
عنوان :
كاملترين ترجمه آزمونهاي چهارگزينه اي زبان انگليسي عمومي دانشگاه پيام نور: ترجمه كامل متن ها، سوالات ... محمود عليمحمدي و حسن خليلي
مترجم :
مترجم [و گردآورنده] هادي آقاخاني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1383
مشخصات ظاهري :
300ص. : جدول
عناوين ديگر :
عنوان ديگر: زبان انگليسي عمومي (رشته زبان انگليسي)
يادداشت :
چاپ سوم , كتاب حاضر راهنماي كتاب " زبان انگليسي عمومي (رشته زبان انگليسي)" تاليف محمود عليمحمدي و حسن خليلي است
موضوع :
زبان انگليسي- آموزش برنامه اي , زبان انگليسي- آزمون ها و تمرين ها (عالي) , زبان انگليسي- كتاب هاي قرائت (دانشگاهي)
شناسه هاي افزوده :
پ عليمحمدي، محمود، 1328- . زبان انگليسي عمومي (رشته زبان اگليسي) , ع , ع زبان انگليسي عمومي (رشته زبان انگليسي)
ردة اصلي :
428
رده فرعي :
/24فا
شمارة كاتر :
ع866آ
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت