شماره ركورد :
118551
پديد آور :
گلدر،‌ گرت يان ون
عنوان :
في القصيده العباسيه دراسات غربيه معاصره
شرح پديد آور :
چيرت جان فان جيلدر، جوليا آشتياني،‌ بيتر سمور
مترجم :
ترجمه و تقديم الهام عبدالوهاب المفتي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
2002م.= 1422ق.= 1381
مشخصات ظاهري :
108ص
يادداشت :
عربي , شماره ثبت هاي 42322 و 42730 اهدايي مرحوم دكتر دلشاد است
موضوع :
شعر عربي- تاريخ و نقد , شعر عربي- مجموعه ها
شناسه هاي افزوده :
پ آشتياني، جوليا , پ مفتي، الهام عبدالوهاب , ع
ردة اصلي :
892
رده فرعي :
/71009
شمارة كاتر :
گ547ف
تاريخ :
1381
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت