شماره ركورد :
118278
پديد آور :
نقي پورفر، ولي الله
عنوان :
مجموعه مباحثي از "مديريت در اسلام "...
شرح پديد آور :
ولي الله نقي پورفر
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
397ص.
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي :‎Valiollah Naghifar: Same Issues in Islamic management perspective
يادداشت :
فارسي- عربي
كتابنامه :
كتابنامه : ص . 397 - 396
موضوع :
مديريت (اسلام )
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/658
شمارة كاتر :
ن594م
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت