شماره ركورد :
118198
پديد آور :
وود، جانت
Author :
Wood, J
عنوان :
انرژي هسته اي
شرح پديد آور :
نويسنده: [جانت وود]
مترجم :
مترجم علي حاج آقازاده
غيره :
زيرنظر محمد قنادي مراغه
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
301ص.: مصور، جدول، نمودار
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي:Nuclear power,2007
موضوع :
رآكتور هاي هسته اي , نيروگاه هاي اتمي
شناسه هاي افزوده :
پ مترجم حاج آقازاده ، علي 1361 - , پ قنادي مراغه ، محمد ، 1331 - , ع
ردة اصلي :
621
رده فرعي :
/48
شمارة كاتر :
و818الف
تاريخ :
1390
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت