شماره ركورد :
11793
پديد آور :
سعادت، سعيد
عنوان :
آموزش سريع ويندوزWindows
شرح پديد آور :
تاليف و ترجمه سعيد سعادت
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
114ص.: مصور
عناوين ديگر :
عنوان ديگر: آموزش سريع ويندوز 3.1
يادداشت :
اين كتاب با استفاده از كتاب A quick course in windows: version 3 تاليف شده است
موضوع :
ويندوز ميكروسافت (برنامه كامپيوتر)
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/4469
شمارة كاتر :
س534آ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت