شماره ركورد :
116963
پديد آور :
سيدهاشم ، محسن
تولد/وفات :
، 1357 -
عنوان :
خودآموز S7 - 200، PLC
شرح پديد آور :
محسن سيدهاشم
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
183 ص.: مصور، نمودار
يادداشت :
چاپ دوم
موضوع :
كنترل كننده هاي برنامه پذير , زبان هاي برنامه نويسي كامپيوتر , استپ 7 (زبان برنامه نويسي كامپيوتر)
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
629
رده فرعي :
/895
شمارة كاتر :
س921خ
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت