شماره ركورد :
116530
پديد آور :
رازي، محمد بن زكريا
تولد/وفات :
، 251 - 313ق.
عنوان قراردادي :
من لا يحضره الطبيب .فارسي
عنوان :
ترجمه كهن كتاب من لايحضره الطبيب چاپ نسخه برگردان دستنويس شماره 17041 كتابخانه مجلس شوراي اسلامي،تاريخ كتابت:640 ق
شرح پديد آور :
[ابوبكر محمدبن زكرياي رازي ]
مترجم :
به كوشش احسان شكراللهي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
174ص. : نمونه ﴿رنگي﴾
فروست :
كتابخانه ،موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي؛ 272
عناوين ديگر :
ص. ع. به انگليسي: Ehsanullah Shokrollahi. The old translation of the book Man la yahduruh- al tabib....
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [176]
موضوع :
داروشناسي - متون قديمي تا قرن 14. , پزشكي اسلامي- متون قديمي تا قرن 14
شناسه هاي افزوده :
پ گردآورنده شكراللهي ، احسان الله، 1347- , ع
ردة اصلي :
610
رده فرعي :
/917671
شمارة كاتر :
ر182ت
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت