شماره ركورد :
116251
پديد آور :
معصومي همداني، حسين
تولد/وفات :
، 1327- ،گردآورنده
عنوان :
استاد بشر : پژوهش هايي در زندگي، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصيرالدين طوسي
شرح پديد آور :
گزينش و ويرايش حسين معصومي همداني، محمدجواد انواري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1391
مشخصات ظاهري :
513، 7ص. :مصور ﴿رنگي﴾، جدول، نمونه
فروست :
ميراث مكتوب؛ 239 , متن شناسي؛ 6
عناوين ديگر :
ص. ع. به انگليسي: Hosein Masoumi Hamedani, mohammad javad Anwari. The teacher of the ...
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
نصيرالدين طوسي، محمدبن محمد، 597 -672ق.- مجموعه مقاله ها , نصيرالدين طوسي، محمدبن محمد، 597 -672ق.- نقد و تفسير , فيلسوفان ايراني- سرگذشتنامه
شناسه هاي افزوده :
پ ، گردآورنده انواري، محمدجواد , ع
ردة اصلي :
189
رده فرعي :
/153
شمارة كاتر :
ن468م
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت