شماره ركورد :
116186
پديد آور :
ايران. قوانين و احكام
عنوان :
محشاي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مشتمل بر: آراء وحدت رويه ديوانعالي كشور... به تفكيك در ذيل هر ماده
شرح پديد آور :
احمد باختر
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
248ص.
موضوع :
دادگاههاي انقلاب- - قوانين و مقررات- ايران , آيين دادرسي مدني- - ايران , قانون مدني- - ايران
شناسه هاي افزوده :
پ گردآورنده باختر، احمد , ع
ردة اصلي :
347
رده فرعي :
/5504
شمارة كاتر :
الف965م
تاريخ :
1386
شابك :
978-600-5057-01-0
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت