شماره ركورد :
116151
پديد آور :
نصيري مفخم ، فريا، 1350 -
عنوان :
قضيه شگفت انگيز فرما از تولوز تا پرينستون
شرح پديد آور :
فريبا نصيري مفخم، نورا نصيري مفخم
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1391
مشخصات ظاهري :
100ص.
عناوين ديگر :
ص.ع.به انگليسي: The fabulous fermats theorem from....
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 97- 100
موضوع :
فرما ، پير دو ، 1601 - 1655م. , نظريه اعداد , رياضي دانان- فرانسه - سرگذشتنامه
شناسه هاي افزوده :
پ نصيري مفخم ، نورا , ع
ردة اصلي :
512
رده فرعي :
/7
شمارة كاتر :
ف558ن
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت