شماره ركورد :
116081
پديد آور :
مصلوح، سعد
عنوان :
في اللسانيات العربيه المعاصره: دراسات و مثاقفات
شرح پديد آور :
سعد عبدالعزيز مصلوح
اطلاعات نشر :
سال نشر :
2004م.= 1425ق.= 1383
مشخصات ظاهري :
291ص
يادداشت :
عربي
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 244-‎247
موضوع :
زبان عربي - مقاله‌ها و خطابه‌ها
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
492
رده فرعي :
/7
شمارة كاتر :
م622ف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت