شماره ركورد :
116079
پديد آور :
حسيني اشكوري ، سيدصادق
تولد/وفات :
1351 -
عنوان :
اسناد وقف نامه هاي نسخه هاي خطي: بازشناسي كتابخانه ها بر اساس وقف نامه هاي مخطوطات قم
شرح پديد آور :
پژوهش و گردآوري سيدصادق حسيني اشكوري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
216 ص. : نمونه + يك لوح فشرده
فروست :
معرفي ميراث مخطوط؛ 74
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي : Sayed sadeqh hosseini ashkevari , Endowment documents of QOM
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
وقفنامه ها- ايران- قم
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/372
شمارة كاتر :
ح593الف
تاريخ :
1390
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت