شماره ركورد :
115851
پديد آور :
رضايي ، صادق، 1334 -
عنوان :
شبيه سازي آماري
شرح پديد آور :
مولفين صادق رضايي، رسول طهماسبي.
اطلاعات نشر :
سال نشر :
، 1390.
مشخصات ظاهري :
192ص.
فروست :
سري شار
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: zaei, R. Tahmasbi. Statistical simulation
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 189 - 192.
موضوع :
آمار رياضي , شبيه سازي
شناسه هاي افزوده :
پ طهماسبي ، رسول , ع
ردة اصلي :
519
رده فرعي :
/5
شمارة كاتر :
ش365ر
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت