شماره ركورد :
114972
پديد آور :
پهلوان ، منصور، 1332 -
عنوان :
خورشيد بغداد مروري بر زندگي و آثار سيد مرتضي
شرح پديد آور :
تاليف منصور پهلوان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
123ص.
فروست :
مجموعه انديشه مندان ايران و اسلام؛ 40
كتابنامه :
كتابنامه: ص.[121]- 123
موضوع :
علم الهدي ، علي بن حسين ، 355 - 436 ق. , مجتهدان و علما- سرگذشتنامه
شناسه هاي افزوده :
ع , ع مروري بر زندگي و آثار سيد مرتضي
ردة اصلي :
298
رده فرعي :
/998
شمارة كاتر :
ع794پ
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت