شماره ركورد :
114496
عنوان :
دانشنامه فرهنگ مردم ايران
شرح پديد آور :
زير نظر كاظم موسوي بجنوردي
ويرايشگر :
ويراستاران اصغر كريمي، محمد جعفري ( قنواتي) ، معصومه ابراهيمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1391 -
مشخصات ظاهري :
ج.
عناوين ديگر :
ص.ع. به انگليسي: The encyclopaedia of Iranian folklore
مندرجات :
ج.1. آب - باران.-ج. 2. باران خواهي- توت.- ج.3. توت ابوالفضل.- خرمن و خرمن كوبي.- ج. 4. خرم و زيبا- زمين.- ج. 5. زمينه خواني - ششه به در.- ج.6. شصت و سه سالگي - فندق چين
موضوع :
فرهنگ عامه- ايران - دايره المعارف ها
شناسه هاي افزوده :
پ ناظر موسوي بجنوردي، محمدكاظم، 1321- ، 1321- , پ ويراستار كريمي، اصغر، 1319- ، 1319-
ردة اصلي :
398
رده فرعي :
/0955
شمارة كاتر :
د255
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت