شماره ركورد :
114458
پديد آور :
شايانفر، شهناز، 1356-
عنوان :
فيض پژوهي: (مجموعه مقالاتي در معرفي آراء، احوال و آثار ملامحسن فيض كاشاني)
شرح پديد آور :
به كوشش شهناز شايان فر
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1392
مشخصات ظاهري :
927، 25 ص.
فروست :
خانه كتاب؛ 352
عناوين ديگر :
عنوان روي جلد: فيض پژوهي: مجموعه مقالاتي در بررسي آراء، احوال و آثار فيض كاشاني , ص. ع. به انگليسي: Shahnaz Shayanfar. Fayd Kashani pazhuhi, a collection of essays
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
فيض كاشاني، محمدبن شاه مرتضي، 1006- 1091ق.- نقد و تفسير- مقاله ها و خطابه ها , مجتهدان و علما- ايران- مقاله ها و خطابه ها
شناسه هاي افزوده :
ع , ع فيض پژوهي: مجموعه مقالاتي در بررسي آراء، احوال و آثار فيض كاشاني
ردة اصلي :
189
رده فرعي :
/17
شمارة كاتر :
ف974ش
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت