شماره ركورد :
114073
پديد آور :
فرامرز قراملكي ، احد، 1340 -
عنوان :
جستار در ميراث منطق دانان مسلمان
شرح پديد آور :
احد فرامرزقراملكي.
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1391
مشخصات ظاهري :
ط، 530 ص.
عناوين ديگر :
ص.ع به انگليسي: Ahad faramarz Qaramaleki. Essays on heritage of muslim logicians.‎
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [487] - 506
موضوع :
منطق اسلامي , دانشمندان اسلامي , منطق دان ها
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
160
شمارة كاتر :
ف344ج
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت