شماره ركورد :
11403
پديد آور :
خميني، روح الله، 1280- 1368
عنوان :
نامه اي از: امام كاشف الغطاء
شرح پديد آور :
روح الله خميني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
[1356]
مشخصات ظاهري :
294 ص
يادداشت :
چاپ ديگراين كتاب با 263 صفحه منتشر شده است
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زيرنويس
موضوع :
ولايت
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/45
شمارة كاتر :
خ746ن
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
مرادي^d// , faraz^d2003/07/12 11:32:43 , faraz^d2003/08/26 07:44:03 , norouzi^d2005/11/06 09:47:06
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت