شماره ركورد :
114004
پديد آور :
صادقي مقدم ، محمد حسن،
تولد/وفات :
1336 -
عنوان :
تغيير در شرايط قرارداد
شرح پديد آور :
محمدحسن صادقي مقدم
غيره :
با ديباچه حسين صفايي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1379
مشخصات ظاهري :
288 ص.
فروست :
نشر دادگستر؛ 85
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: The change in circumstances of contract
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [279] - 285
موضوع :
قراردادها- تغيير شرايط , حقوق تطبيقي
شناسه هاي افزوده :
پ مقدمه نويس صفايي ،حسين ، 1312 -‎ , ع
ردة اصلي :
346
رده فرعي :
/022
شمارة كاتر :
ص229ت
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت