شماره ركورد :
113818
پديد آور :
نظري تيموري، ايراهيم، 1344-
عنوان :
تافل رهنما=RAAHNAMA TOEFL
شرح پديد آور :
تاليف ابراهيم نظري تيموري
ويرايش :
﴿ويراست سوم﴾
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
1633ص
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: Eahnama toefl: Comprehensive grammar vocabulary and idioms for toefl
يادداشت :
چاپ سيزدهم , فارسي- انگليسي
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [1602]- 1633
موضوع :
آزمون تافل , زبان انگليسي - كتاب هاي درسي براي خارجيان , زبان انگليسي- خودآموز
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
428
رده فرعي :
/0076
شمارة كاتر :
ن514ت
تاريخ :
1390
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت