شماره ركورد :
113338
پديد آور :
سهيلي فر، محمدرضا، 1348-
عنوان :
رادار
شرح پديد آور :
محمدرضا سهيلي فر
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
176ص. : مصور ، جدول ، نمودار
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: Radar
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [170]
موضوع :
رادار , پردازش سيگنال ها
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
621
رده فرعي :
/3848
شمارة كاتر :
س856ر
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت