شماره ركورد :
113050
پديد آور :
رادمنش، محمد كاظم، 1352-
عنوان :
فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي آمريكايي ها در مشهد با نگاهي به روابط ايران و آمريكا
شرح پديد آور :
تاليف محمد كاظم رادمنش
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
343ص.: مصور، نمونه
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: Cultural and social activities of Americans in Mashhad
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [313]- 333
موضوع :
آمريكاييان- ايران- فعاليتهاي فرهنگي , آمريكاييان- ايران- فعاليتهاي اجتماعي , ايران- روابط خارجي- ايالات متحده
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
327
رده فرعي :
/55073
شمارة كاتر :
ر162ف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت