شماره ركورد :
112910
عنوان :
برنامه نويسي به زبان ويژوال بيسيك در اكسل
شرح پديد آور :
ترجمه پرويز هاديان دهكردي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1376
مشخصات ظاهري :
هشت ، 232 ص.: مصور، جدول
فروست :
نشر مركز، كتاب ماد؛ شماره نشر 84
موضوع :
ويژوال بيسيك مايكروسافت ﴿فايل كامپيوتري﴾ , اكسل مايكروسافت تحت ويندوز
شناسه هاي افزوده :
پ مترجم هاديان دهكردي ، پرويز
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/369
شمارة كاتر :
ب478
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت