شماره ركورد :
112613
پديد آور :
رحماني نيا، فرهاد، 1343-
عنوان :
فيزيولوژي انسان: ويژه دانشجويان رشته تربيت بدني و علوم ورزشي
شرح پديد آور :
تهيه و تدوين فرهاد رحماني نيا
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
[182]ص.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
نشر ورزش؛ 14
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: HUman physiology
كتابنامه :
كتابنامه: ص.[182]
موضوع :
انسان- فيزيولوژي , انسان- فيزيولوژي- راهنماي آموزشي (عالي)
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
612
شمارة كاتر :
ر397ف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت