شماره ركورد :
111977
پديد آور :
روشن ضمير، محمدابراهيم ، 1344 -
عنوان :
جريان شناسي قرآن بسندگي : پژوهشي در پيشينه، تحولات و ديدگاه هاي قرآنيون
شرح پديد آور :
محمدابراهيم روشن ضمير
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
300ص.
فروست :
مجموعه دانش هاي قرآني
يادداشت :
كتابنامه: ص.[291] - 300 ؛ همچنين به صورت زيرنويس. , نمايه.
موضوع :
تفسير , تفسير قرآن با قرآن
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/171
شمارة كاتر :
ر832ج
تاريخ :
1390
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت