شماره ركورد :
111662
پديد آور :
موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي
عنوان :
اطلس راههاي ايران
شرح پديد آور :
تهيه و تدوين گيتاشناسي (واحد پژوهش و تاليف زيرنظر سعيد بختياري)
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390.
مشخصات ظاهري :
308ص.مصور،عكس ﴿ رنگي﴾، نقشه﴿ رنگي﴾
فروست :
موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي؛ 525.
يادداشت :
چاپ سوم: 1392
موضوع :
راهها -ايران -نقشه ها , شهرها و شهرستانها-ايران- راهنماها , هتلها و مسافرخانه ها-ايران- راهنماها
شناسه هاي افزوده :
پ بختياري، سعيد , ع
ردة اصلي :
912
رده فرعي :
/55
شمارة كاتر :
م841الف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت