شماره ركورد :
111429
پديد آور :
بلتاجي، محمد ابراهيم
عنوان :
في الميراث و الوصية
شرح پديد آور :
محمد ابراهيم بلتاجي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
2007م.= 1428ق.= 1386
مشخصات ظاهري :
158ص
يادداشت :
عربي
كتابنامه :
كتابنامه: ص.151- 152 و همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
ارث (فقه) , وصيت (فقه)
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
297‎
رده فرعي :
‎ /378
شمارة كاتر :
ب637ف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت