شماره ركورد :
111293
پديد آور :
گودرزي، حسين، 1342-
عنوان :
تكوين جامعه شناختي هويت ملي در ايران با تاكيد بر دوره صفويه
شرح پديد آور :
تاليف حسين گودرزي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1387
مشخصات ظاهري :
366ص. : جدول
فروست :
انتشارات تمدن ايراني؛27
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [353]- 358 و همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
ويژگي هاي ملي ايراني-جنبه هاي جامعه شناختي , ايران - تاريخ- صفويان، 907 - 1148ق.- جنبه هاي جامعه شناختي
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/071
شمارة كاتر :
گ738ت
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت