شماره ركورد :
111133
پديد آور :
نظرپور، رضا
تولد/وفات :
1353-
عنوان :
عقل و تعقل در انديشه امام خميني (س) در تقابل با خرافه و تحجر
شرح پديد آور :
پژوهشگر رضا نظرپور
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1391
مشخصات ظاهري :
148ص
كتابنامه :
كتابنامه: ص.[ 145]- 148 و همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع :
خميني، روح الله، 1279- 1368-نظريه درباره عقل گرايي , خميني، روح الله، 1279- 1368-نظريه درباره جزم گرايي , خميني، روح الله،1279 - 1368-نظريه درباره خرافات , عقل گرايي (اسلام) , عقل (اسلام) , جزم گرايي-جنبه هاي مذهبي- اسلام , خرافات (اسلام)
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/4812
شمارة كاتر :
خ746ن
تاريخ ورود اطلاعات :
1391/11/14
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت