شماره ركورد :
11097
پديد آور :
خامنه اي، علي
عنوان :
ولايت
شرح پديد آور :
[نوشته] علي خامنه اي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1360
مشخصات ظاهري :
130 ص
فروست :
حزب جمهوري اسلامي، 36
يادداشت :
چاپ ديگر در سال 1370 توسط سازمان تبليغات اسلامي با 149 صفحه منتشر شده
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زيرنويس
موضوع :
ولايت
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/45
شمارة كاتر :
خ231و
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , s.hovsepian^d2004/01/03 15:39:26
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت