شماره ركورد :
110961
پديد آور :
يزدي، عبدالمجيد
عنوان :
اخلاق و آداب قضايي
شرح پديد آور :
[مولف عبدالمجيد يزدي[
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
ج.
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
قاضيان-اخلاق حرفه اي , قضاوت -جنبه هاي مذهبي- اسلام , قضاوت﴿ اخلاق﴾ , اخلاق اسلامي
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
347
رده فرعي :
/7314
شمارة كاتر :
ي52الف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت